História obce

 

Prvá písomná zmienka je z roku 1311. Markušku založil na zákupnom práve po roku 1311 dedičný richtár Martin. Najstarší písomný doložený názov obce je z roku 1427 Kerekreth. Obec sa spomína ako vlastníctvo Jelšavského panstva, od polovice 15. storočia Muránskeho panstva. Podvojný názov obce z roku 1582 ( Markuška – Aranyas), dovoľuje usudzovať, že nové valašské sídlo, ktoré vzniklo na rozhraní 15. a 16. storočia, naväzovalo na staršie banícke. Už v stredoveku sa obyvatelia zaoberali pálením dreveného úhlia, hutníctvom, kováčstvom a garbiarstvom. Od 18. stor. tu pracovali výrobne železa, v 1. polovici 19.stor. dve pece a dva hámre. Okolie obce je bohaté na nerasty. V súčastnosti sa tu nachádza lom na biely mramor a na zelenú bridlicu.

 

Evanjelický kostol

 

Obnovený oltár :

Dňa 25.3 2015 za účasti zainteresovaných inštitúcií prebehlo preberacie konanie reštaurovaného oltára z nášho ev. kostola.

 

 

Patrocínium: pôvodne nezistené, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: 2. polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: jednoloďový ranogotický kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou vežou.

História
Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu v druhej polovici 13. storočia.Predstavuje významný doklad o osídľovaní doliny Hankovského potoka, ktorý je prítokom riečky Štítnik.
V 15. storočí prešiel kostolík neskorogotickou úpravou, v období reformácie prešiel, podobne ako mnohé ďalšie stredoveké kostolíky v okolí, do rúk evanjelikov. V roku 1800 ho výrazne prestavali v klasicistickom štýle, základ ranogotickej stavby však bol zachovaný. Obnova sa realizovala aj v 20. storočí.

Zaujímavosti 
- Kostolík patrí medzi menej známe ranogotické stavby regiónu Gemer.
- Zo stredovekej stavby sa zachovali obvodové múry, z detailov valená klenba sakristie s malým okienkom, v ktorom je osadená pôvodná železná "mreža".
- V doline Hankovského potoka stojí viacero stredovekých sakrálnych stavieb -Koceľovce a Roštár, ďalšie stavby sa nachádzajú v blízkom okolí - v ŠtítnikuOchtinej i Slavošovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Koceľovciach a stále sa využíva. Navštívili sme ho v decembri 2011.

Bohoslužby: každú druhú nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Markuška leží cca 9 km severozápadne od Štítnika. Kostolík predstavuje dominantu obce a stojí v jej centre, v ohradenom areáli. Kontakt na farský úrad v Koceľovciach je 058/ 793 19 09.
GPS: 48.729926399, 20.324342251

Literatúra:
Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.