Symboly obce

 

erb obce:                                                                        

vlajka obce:

 

Obecná vlajka má podobu siedmich pozdĺžnych pruhov žltého, červeného, bieleho, žltého, červeného, bieleho a žltého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke je daná farbami obecného erbu.  

 pečať obce: