Strategické dokumenty

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj

                                                                  

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v čase úradných hodín obecného úradu.

 

Rastislav Hodermarský

 starosta obce

ke_kraj_oznamenie_o_strategickom_dokumente_pzko-pdf.pdf (394346)
strategický dokument.pdf (96115)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

                                                                  

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v čase úradných hodín obecného úradu.

 

Rastislav Hodermarský

 starosta obce

phrsr_ksk_2023_strategicka_cast-pdf.pdf (4032969)
stretegický dokument.pdf (97529)
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

„Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“

                                                                  

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v čase úradných hodín obecného úradu.

 

Rastislav Hodermarský

 starosta obce

e_ius_kosickeho_kraja_2022_2030-pdf.pdf (1594072)
strategický dokument (1).pdf (97257)
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 - záverečné stanovisko“

                                                                  

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie 

v čase úradných hodín obecného úradu alebo na základe uvedených príloh. 

 

Rastislav Hodermarský

 starosta obce

strategický dokument.pdf (97736)

Záverečné stanovisko - rogram odpadového hospodárstva.pdf (895401)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

„Vodíková stratégia Košického kraja“

 

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie od 05.06.2023 do 19.06.2023

v čase úradných hodín obecného úradu alebo na záýklade uvedených príloh. 

 

starosta obce

 

dokument_Vodikova_Strategia_Kosickeho_Kraja.pdf (3611560)

Oznamenie_o_Strategickom_dokumente_Vodikova_strategia_Kosickeho_samospravneho_kraja.pdf (2822034)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

„Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030“

                                                                  

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie od 05.06.2023 do 19.06.2023

v čase úradných hodín obecného úradu alebo na základe uvedených príloh. 

 

 starosta obce

 

oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030.pdf (1635078)

B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030.pdf (4119835)