Strategické dokumenty

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

„Vodíková stratégia Košického kraja“

 

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie od 05.06.2023 do 19.06.2023

v čase úradných hodín obecného úradu alebo na záýklade uvedených príloh. 

 

starosta obce

 

dokument_Vodikova_Strategia_Kosickeho_Kraja.pdf (3611560)

Oznamenie_o_Strategickom_dokumente_Vodikova_strategia_Kosickeho_samospravneho_kraja.pdf (2822034)

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

OZNÁMENIE O SPRÍSTUPNENÍ DOKUMENTU

 

 

Obec Markuška svojim obyvateľom oznamuje, že na Obecnom úrade obce môžu nahliadnuť do strategického dokumentu s názvom:

 

„Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030“

                                                                  

Do strategického dokumentu môžu občania nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie od 05.06.2023 do 19.06.2023

v čase úradných hodín obecného úradu alebo na základe uvedených príloh. 

 

 starosta obce

 

oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030.pdf (1635078)

B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030.pdf (4119835)