Zverejňovanie údajov

 

Obec Markuška zverejňuje v zmysle zákona č.546/2010 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník zmluvy,faktúry a objednávky vystavené po 1.1.2011.

Dňa 30.3.2011 bolo prijaté nariadenie vlády SR ktoré stanovuje limity na zverejňovanie faktúr ,zmlúv a objednávok na internete.

Od 1.mája 2011 do 31.12.2011 obce mali povinnosť zverejňovať len faktúry nad 1000 EUR bez DPH.

Od 1.1.2012 platí zákon č. 382/2011 - novela zákona 211/2000 Z.z. (info zákona), ktorá upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.
Na základe informácií z Ministerstva dopravy a regionálneho rozvoja SR vytvárame partnerskú spoluprácu na štrukturálne obdobie pre r. 2014-2020 pre oblasť projektových príprav štrukturálnych fondov.