Fotogaléria

OU - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)

        Program rozvoja vidieka SR : 2007 - 2013

        Obnova budovy OU :

   pred:                                                                               

       

pred:                                                                                  

       

pred:

      

pred:

       

 

Dom smútku Markuška : svojpomocná práca (1995 - 2000)

       

 

Požiarny zbrojnica + nadstavba: Komunitný dom ( na individuálne potreby obcí )

                                        - dotácia : výnos NF SR z 9.5.2005 č. 26825/2005-441

   

 


 

Materská škola Markuška :

 

Základná škola Markuška : ( ročník 1.-4. ) obnovená budova