Zmluvy

 
 
 
 
 
 
 

SGS - Zmluva o poskytovaní služieb.pdf (1284466)

Dohodač.174301223.pdf (339600)

DPO zmluva č.147384.pdf (939708)

Mandátna zmluva.pdf (1185362)

dohoda-c.174305233.pdf (2506619)

Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 1str.pdf (124379)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 2str.pdf (272867)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 3str.pdf (292613)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 4str.pdf (222046)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 5str.pdf (221633)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 6str.pdf (241500)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 7str.pdf (268217)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 8str.pdf (185330)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 9str.pdf (107802)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 10str.pdf (246601)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 11str.pdf (321164)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 12str.pdf (165351)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 13str.pdf (157701)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 14str.pdf (237679)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 15str.pdf (164098)
Dohoda o poskytovaní údajov pre register SZČO 16str.pdf (187795)
Natur-Pack Zmluva_o_buducej_zmluve_obce-final.pdf (338811)