Základná škola Markuška

- 1. - 4. ročník

Webová stránka školy :

zakladnaskolamarkuska8.webnode.sk

Budova ZŠ pred obnovou :

 

 

Budova ZŠ po obnove:

Správa_o_výchovno-vzdelávacej_činnosti_2021_-_2022_.pdf (352321)

ZŠ - správa_VVČ.pdf (344783)

ZŠ_Správa_o_vých-vzd.čin_2017-2018.doc (129024)