Starosta obce:

Rastislav Hodermarský 

Kontakt:  0948 618 254       

 

Obecné zastupiteľstvo obce Markuška: 

Peter Gallo, zástupca starostu obce

Rastislav Hodermarský ,st. 

Miroslav Laco 

Vojtech Kálman

Bc. Monika Liptáková  

       

Hlavný kontrolór

 

OZ v Markuške dňa 27.12.2023 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,03%, t.j. 5 hod. mesačne pána Jána Kováča.

Správa volebnej komisie z voľby HK.pdf (251,9 kB)

tel. č.: 058/7886971, 0902906473

email: kovac.kontrolor@zoznam.sk