Hlavný kontrolór

 

     OZ v Markuške dňa 29.10.2010 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,012, t.j. 2 hod. mesačne pána Jána Kováča.

Pracovný pomer bol uzavretý na obdobie od 1.1.2011 – 31.12.2016.

 

 

 

Kontakt: Ján Kováč

              obec Štítnik ( spoločná úradovňa pre Mikroregión Štítnická dolina)

 

tel. č.: 058/ 7886971, 0902906473

email: kovac.kontrolorzoznam.sk