Vitajte na oficiálnej stránke obce Markuška - dôležité oznamy:

  

!!! ŠKOLENIE !!!
    Dňa 13.09.2023 bude Obený úrad v Markuške zatvorený, 
z dôvodu zúčastnenia sa na školení ohľadom Volieb do NR SR 2023.
Za porozumenie ďakujeme. 
 

OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

 Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu:

obec.markuska@centrum.sk

 

 Informácie o hlasovacom preukaze (požiadanie, termíny, hlasovanie):

www.minv.sk/?nr23-preukaz

Žiadosť:

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf (300373)

 

 

OZNÁMENIE

o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023

 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka, politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do NR SR 2023.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia obci v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023), v listinnej forme alebo elektronicky e-mailom ako sken.

V obci Markuška je vytvorený jeden volebný okrsok.

 

Adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

Obecný úrad Markuška

Markuška č.18

049 34 Markuška

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov Okrskovej volebnej komisie:

obec.markuska@centrum.sk