Aktuality v obci

MŠ výberové konanie.pdf (192222)

Výberové konanie na riaditeľa MŠ.pdf (177478)

Uznesenie OZ - voľba hlav. kontr..odt (29274

 
Voľby do NR SR informácie pre voliča
 
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR.
 
 
Výsledky volieb do samosprávy obce

Rozhodnutie predsedu NR SR

Dňa 10.3.2015 predseda NR SR vyhlásil nove voľby do orgánov samosprávy obcí

podľa § 26 ods. 1 zákona SNR č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb určuje na sobotu 13.6.2015.

Zoznam obcí v ktorých sa majú konať nové voľby do OSO.pdf (66003)

 

Voľby do orgánov samosprávy obci Markuška 13.6.2015

Obec Markuška v súlade s § 16 ods. 9 zák. č. 343/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov

zverejňuje

počet obyvateľov obce Markuška, ktorý je ku dňu 20.3.2015 - 168

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Markuška vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce je 40 podpisov.

OZNÁMENIE

k odovzdaniu kandidátnych listín

Kandidátne listiny do orgánov samosprávy obcí sa odovzdávajú do 19.4.2015 do 24.00 hod. , zapisovateľke miestnej volebnej komisie Alene Haniskovej, referentke Ocú nasledovne:

- počas pracovných dní v čase stránkových hodín Obecného úradu v Markuške

- v sobotu 18.4.2015 v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod. na adrese : Markuška 52

- v nedeľu 19.4.2015 v čase od 14.00 hod. do 24.00 hod. na adrese : Markuška č.52

Voľby do orgánov samosprávy obci Markuška:

Obec Markuška v súlade s § 16 ods. 9 zák. č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkovoznamuje, že obec Markuška má k dňu : 22.8.2014 - 169 obyvateľov.

2014

 Oznámenie k odovzdávaniu kandidátnych listín

      o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
      pre voľby do orgánov  samosprávy  obcí 15. novembra 2014

 

Obecné zastupiteľstvo v Markuške podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 14/2014 zo dňa 07.08.2014 určilo, že

                Obecné zastupiteľstvo v Markuške bude mať 5 poslancov,

ktorí  budú zvolení v  jednom volebnom obvode utvorenom pre  celú obec.

 

 

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY

   

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

   v M A R K U Š K E

    15. novembra 2014

 

       Miestna volebná komisia   v Markuške

       podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

       v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného

       zastupiteľstva  zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Ondrej   Gallo,              58 r.,  prevádzkový zámočník, Markuška č.1,      SNS

  2. Peter     Gallo,              53 r., strojný zámočník ,         Markuška č. 24,   SNS

  3.Rastislav Hodermarský,  41 r., elektromontér ,      Markuška č.21,    SMER-SD

  4.Peter       Hodermarský, 36 r.,  prac. obslúžnej píly,      Markuška č.21,   SNS

  5. Tibor       Kliment,         49 r.,  prevádzkový zámočník, Markuška č. 30    KDH

  6. Miroslav   Laco,            46 r.,  robotník,                      Markuška č. 50,   SNS

  7. Ján        Tomka,  41 r.,  prevádzkový zámočník, Markuška č.30,    SMER-SD      

  8. Jaroslav   Vilim,   56 r.,  vodič ND,                     Markuška č.23,    SMER-SD

 

     

pre voľby starostu obce

   v M A R K U Š K E

  15. novembra 2014

 

        Miestna volebná komisia v Markuške

         podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

         v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala

         týchto kandidátov:

 

 

                                                                                                         

  1. Tibor Kliment, 49 r., prevádzkový zámočník, Markuška č.30, KDH
  2. Ján   Tomka,   41 r., prevádzkový zámočník, Markuška č.30, SMER-SD

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obci zo dňa 15.11.2014

Odpis zápisnice MVK o výsledkoch volieb v obci str.1.pdf (137293)
Odpis zápisnice MVK o výsledkoch volieb v obci str.2.pdf (122109)
Odpis zápisnice MVK o výsledkoch volieb v obci str.3.pdf (98517)
Odpis zápisnice MVK o výsledkoch volieb v obci str.4.pdf (175910)

 

Multifunkčné ihrisko Markuška

AS-1_Situ†cia_500.pdf (82595)
AS-2_Pďdorys_vžkopov.pdf (156485)
AS-3_Pďdorys_dren†ße.pdf (246127)
AS-4_Pďdorys_z†kladov.pdf (125400)
AS-5_Pďdorys_ihriska.pdf (917175)
AS-6_Rezy_A-A,_B-B.pdf (1292157)
AS-7_PohĖady_A,B.pdf (134494)
AS-8_PohĖady_C,D.pdf (132907)
AS-9_Detail_z†kladu_ihriska.pdf (233244)
AS-10_Detail_umiestnenia_stlpov_v_rohu.pdf (82502)
AS-11_Detail_mantinelu.pdf (176011)
AS-12_Detail_z†kladu_pre_volejbal_a_tenis.pdf (162672)
AS-13_Detail_z†kladu_pre_basketbal.pdf (99833)
TS_-_ASR_-__MI_Markuška_-_text.pdf (156637)
VYZVA_Markuška_Ihrisko.pdf (226360)
Zadanie_-_Multifunkčné_ihrisko_Markuška_okr.Rožňava.xls (247808)

 

Sanácia nelegálne umiestnených skládok v obci Markuška